Müfredat

Buhara’da Eğitim

1 Ocak 2009’da 20 talebe ve 2 sınıfla başladığımız eğitime; 2019 itibariyle 51 talebe, 4 sınıf ve 4 Eğitmen hocamız ile devam etmekteyiz.

Yıllara göre okunan kitaplar ve eğitim sistemi

Eğitim ve sınav sistemi kitap üzerine kurulmuştur. Yani kategorik sınıflandırma yerine talebenin okuduğu kitap aynı zamanda ders adıdır. Okunan kitaptan yapılan sınavların vize notunun %40’ı, final notunun %60’ı alınarak ortalama bulunur. Çıkan ortalama 70 puanın üzerinde olması durumunda talebe başarılı kabul edilmektedir. Aksi durumda 70 puanın altında olan kitapları yeniden okur. Eğer bir yıl boyunca aldığı derslerin yarısından başarılı olmazsa talebe seneyi tekrar eder. İki sefer sene tekrarı yapan eğitim yolculuğuna devam edemez.

DERSLER

Asli Dersler:

Arapça Gramer, Tasavvuf, Ulumul Kur’an (Kuran İlmi), Hadis Usulü, Mantık, Vaz, istiare, Münazara, Akli ilmi, Fıkıh, Belagat, Tefsir, Kelam, Faraiz (Miras) İlmi.

Yardımcı Dersler:

Almanca, Almanca Sosyal Bilgiler Dersi, Türkçe, Hitabet, Metodoloji, İslam Tarihi

Eğitim faaliyeti çerçevesinde stajlarımız ve yankıları

Enstitümüz her yıl mübarek Ramazan ayında Avrupa’daki camilerimize, vakıflarımıza talebelerini göndererek büyük bir hizmet ifa etmektedir. Bu kutlu ayda Müslümanların daha fazla ibadetle, taatla, ilimle ve irfanla yoğrulmaları için, Hakk’a yaklaşmaları için ilim erbabı talebelerimiz gece gündüz hizmet etmektedir. Hizmete ek olarak, hocalık vazifesine alışma, cemaatle iyi ilişkiler kurma ve onların dertlerine çare olma hususlarında Ramazan ayı talebeler için büyük bir eğitim ayıdır.
Ramazan görevi sayesinde halkımız talebelerimizdeki adabı, edebi ve ışığı görmekte, yetiştirilen bu yeni nesille geleceğe olan umudunu arttırmaktadır. Müslümanlar bizzat talebelerin ilimlerinin yüksek seciyelerine şahit olarak heyecan duymakta ve gerçek alimlerle olan bu muhabbetleri sayesinde çok büyük manevi haz duymaktalar.
Müslümanlardan başka gayri Müslimlerden de İslam’ı öğrenmek isteyenler bizzat kaynağına başvurmakta ve en doğru bilgiye yetkili ağızlardan ulaşma imkânına kavuşmaktadırlar.

İLETIŞIM

Institut Buhara e.V.

Wallensteinstr. 22
10318 Berlin / Deutschland

info@institutbuhara.com
www.institutbuhara.com

Tel: +49 30 500 146 77
Fax: +49 30 500 146 79