Müfredat

Buhara’da Eğitim

Egitime 1 Ocak 2009 tarihinde 20 Talebe ve 2 Sinifla baslamis olup, 2019 tarihi ile 51 talebe, 4 sinif ve 4 Egitmen Hocamiz ile devam etmekteyiz.

2018 yili basinda okul idaresi ile alinan kararla okul kapasitemizin kisitli olmasi bizleri okul müfredatinin 7 yildan 4 yila düsürülmesiyle, sadece Rasidiye Merhalesi olan son ihtisas egitim bölümüne devam edilmesine karar verilmistir.Yani ilk hazirlik yili ve pesine gelen ilk üc ana ögretim yillarini kaldirarak, toplam dört yil olan son ihtisas egitimine baslamis bulunmaktayiz.Bu vesileyle karma olan talebeleri ilk dört yil sonunda mezun edip, yerlerine son dört yili yapabilecek kapasiteli talebeleri alarak kademeli olarak bugünki duruma yani 51 talebeye ulasmis bulunmaktayiz.

Yıllara göre okunan kitaplar ve eğitim sistemi

Eğitim ve sınav sistemi kitap üzerine kurulmuştur. Yani kategorik sınıflandırma yerine talebenin okuduğu kitap aynı zamanda ders adıdır. Okunulan kitaptan sınav olan talebe vizenin %40’ı, final notunun %60’nın ortalamasının 70’in üzerinde olması durumunda başarılı kabul edilmektedir. Aksi durumda 70’in altinda olan kitapları yeniden okur. Eğer bir yıl boyunca aldığı derslerin yarısından başarılı olamayan talebe seneyi tekrar eder. İki sefer sene tekrarı yapan talebe eğitim yolculuğuna devam edemez.

DERSLER

Asli Dersler:

Arapça Gramatik, Tasavvuf, Kuran İlmi, Hadis Usulü, Mantık, Vaz,istiare,Münazara, Akli ilmi, FIKIH,Belagat, Tefsir, Kelam, Faraiz ilmi.

Yardımcı Dersler:

Almanca, Almanca Sosyal Bilgiler Dersi, Türkçe, Hitabet, Metodoloji, İslam Tarihi

Eğitim faaliyeti çerçevesinde stajlarımız ve yankıları

Enstitümüz her yıl mübarek Ramazan ayında Avrupa’daki camilerimize, vakıflarımıza talebelerini göndererek büyük bir hizmet ifa etmektedir. Bu kutlu ayda Müslümanların daha fazla ibadetle, tatla, ilimle ve irfanla yoğrulmaları için, Hakk’a yaklaşmaları için ilim erbabı talebelerimiz gece gündüz hizmet etmektedirler.
Hizmete ek olarak, hocalık vazifesine alışma, cemaatle iyi ilişkiler kurma ve onların dertlerine çare olma hususlarında talebeler için Ramazan ayı büyük bir eğitim ayıdır.
Ramazan görevi sayesinde halkımız talebelerimizdeki adab ve edebi ve bunlara ek olarak ışığı görmekte, yetiştirilen bu yeni nesille geleceğe olan umudunu arttırmaktadır. Müslümanlar bizzat talebelerin ilimlerinin yüksek seciyelerine şahit olarak heyecan duymakta ve gerçek alimlerle olan bu muhabbetleri sayesinde çok büyük manevi haz duymaktalar.
Müslümanlardan başka gayri Müslimlerden de İslam’ı öğrenmek isteyenler bizzat kaynağına baş vurmakta ve en doğru bilgiye yetkili ağızlardan ulaşma imkanına kavuşmaktadırlar.

İLETİŞİM

Institut Buhara e.V.

Wallensteinstr. 22
10318 Berlin / Deutschland

info@institutbuhara.com
www.institutbuhara.com

Tel: +49 30 500 146 77
Fax: +49 30 500 146 79
 

Institut Buhara e.V.
Banka Hesap Numarasi: 0310010381
BLZ: 10050000 (Berliner Sparkasse)

IBAN: DE66 1005 0000 0310 0103 81
BIC: BE LA DE BE

Havale sebebi:BAGIS / SPENDE