Enstitümüzün Eğitim Müfredatında klasik olan Arabça, Kur-an ve Din derslerinin yanında ayrıca burada yetişmekde olan genç kuşağa daha iyi hizmet edebilmek için derslerimize Almanca, Sosyal Bilgiler/Tarih, Türkçe ve Güzel Sanatlar(Ebru, Hat) derslerinide ilave etmiş bulunmaktayız.

Eğitimi, birinci ve ikinci yıllarda yukarıda görülen derslerden alan taliblere,  üçüncü yıldan yedinci yıl sonuna kadarki eğitim dönemine ek olarak Hadis, Tefsir, Mantık, Tasavvuf, Akaid, Siyer ve Güzel Konuşma Sanatı dersleri gelmektedir.

Aşağıdaki tabelada derslerin ve ders saatlerinin yıllara göre dağılımı görülmektedir.

  1. Yıl alınacak eğitime hazırlık senesidir.
Berlin Özel Buhara Enstitüsü
DERS SAATLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
DERSLER 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7. YIL
KUR’AN 190 saat 190 saat 152 saat *** *** ***
ARAPÇA 380 saat 380 saat 304 saat *** *** ***
DİN DERSİ 190 saat 190 saat 228 saat 114 saat *** ***
ALMANCA 76 saat 76 saat 76 saat 76 saat 76 saat 76 saat
SOSYAL BİLGİLERR 76 saat 76 saat 76 saat 76 saat 76 saat 76 saat
TÜRKCE 88 saat 74 saat 76 saat *** *** ***
GÜZEL SANATLARR 88 saat 74 saat 76 saat *** *** ***
HADİS *** *** 114 saat 114 saat *** ***
MANTIK *** *** *** 228 saat *** ***
GÜZEL KONUŞMA *** *** *** *** 228 saat 114 saat
TEFSİR *** *** *** *** 114 saat 76 saat
AKAİD *** *** *** *** *** 114 saat
SİYER *** *** *** *** *** 76 saat
TASAVVUF *** *** *** *** *** 76 saat

Aşağıda  ’’Temel Eğitim’’ ve  ’’Ana Eğitim’’ haftalık ders cetvelleri görülmektedir.

Berlin Özel Buhara Enstitüsü-Temel Eğitim Haftalık Ders Cetveli

  1. Yıl alınacak eğitime hazırlık senesidir.

Temel Eğitim Haftalık Ders Cetveli

2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl
Kur ‘an Kur ‘an Kur ‘an
5 Saat 5 Saat 4 Saat
Arapça Arapça Arapça
10 Saat 10 Saat 8 Saat
Din Dersi Din Dersi Din Dersi
5 Saat 5 Saat 6 Saat
Almanca Almanca Hadis
2 Saat 2 Saat 3 Saat
Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Almanca
2 Saat 2 Saat 2 Saat
Türkce Türkce Sosyal Bilgiler
2 Saat 2 Saat 2 Saat
Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Türkce
2 Saat 2 Saat 2 Saat
Güzel Sanatlar
2 Saat
Toplam Saat : 28 Toplam Saat : 28 Toplam Saat : 29

 Ana Eğitim Haftalık Ders Cetveli

5. Yıl 6. Yıl 7. Yıl
Mantık Güzel Konuşma Sanatı Güzel Konuşma Sanatı
6 Saat 6 Saat 3 Saat
Din Dersi Din Dersi Akaid
3 Saat 3 Saat 3 Saat
Hadis Tefsir Tefsir
3 Saat 3 Saat 2 Saat
Almanca Almanca Siyer
2 Saat 2 Saat 2 Saat
Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Tasawuf
2 Saat 2 Saat 2 Saat
Almanca
2 Saat

Sosyal Bilgiler

2 Saat

 

İLETİŞİM

Institut Buhara e.V.

Wallensteinstr. 22
10318 Berlin / Deutschland

info@institutbuhara.com
www.institutbuhara.com

Tel: +49 30 500 146 77
Fax: +49 30 500 146 79
 

Institut Buhara e.V.
Banka Hesap Numarasi: 0310010381
BLZ: 10050000 (Berliner Sparkasse)

IBAN: DE66 1005 0000 0310 0103 81
BIC: BE LA DE BE

Havale sebebi:BAGIS / SPENDE