Enstitü Tarihçesi

Binamızın tarihçesi Almanya‘nın birleşmesinden önceye dayanmaktadır. O yıllarda Doğu Almanya topraklarında olup Rus Askeriyesine bağlı olarak işletilmiştir. Almanya’nın birleşmesinden sonra Alman Demir Yolları İşletmesi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra bu kurumun devlet tarafından özelleştirilmesi üzerine bina terk edilmiştir. Uzun yıllar boş durduktan sonra tarafımızca kullanılmaya başlanmıştır. Berlin‘in Lichtenberg (Işıklandırılmış Dağ) semtinde, 5.000 metrekarelik bir arazi üzerinde bulunan binamız; 800 m2 inşaat sahasında toplam 2.400 m2 kapalı alana sahiptir.

Yaklaşık 5 yıl dernek statüsünde verilen hizmetten sonra 2008 yılında Alman kanunlarına göre özel statüye sahip Berlin Buhara Enstitüsü açılmıştır.

Hakkımızda

Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihi Buhara kentinde Muhammed el-Buhârî, Şah-ı Nakşibend gibi büyük İslam alimleri yetişmiştir. Tasavvufta Sufilik adabının, Nakşibendilik adabının kurucusu olan bu kıymetli alimlerin anısına, hürmetine ve bu yol üzerinde eğitim yapmamızdan dolayı enstitümüze Buhara ismini verdik. Böylece Berlin Buhara Enstitüsü ortaya çıkmış oldu.

Gaye ve Amaç

1960‘lı yıllardan başlayarak Avrupa’ya iş nedeniyle yoğun göçler olmuştur. Aradan geçen 60-70 yıllık süreçte sadece Almanya’da yaşayan Müslüman nüfusu takribi 4,5 milyona ulaşmıştır. Bu zamana kadar Müslüman toplum ya kendi çabalarıyla ya da son yıllarda ülkelerinin gönderdikleri imamlarla İslam’ı öğrenmeye, ibadetlerini yapmaya gayret etmektedir. Fakat Müslüman ülkelerden gelen imamlar ortalama 4 yıl gibi kısa bir süreliğine gelmekte, sonra geri dönmektedir. Kaldıkları süre zarfında lisan sıkıntısı çekmekte, farklı kültürden dolayı buraya ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Bu da çalışmaların verimini düşürmektedir.

İşte bu yüzden bu arada doğup büyüyen yaşları 40-50’yi bulan Müslüman kardeşlerimiz yeterli bir din eğitimi alamadan bu günlere gelmiştir. Maalesef bu durum aynı şekilde devam etmektedir. Uzun yıllardır Semerkand Derneği‘nin kurucusu ve üyeleri olarak bu sıkıntıların ancak imamlarımızın burada, kendimiz tarafından yetiştirilmesiyle çözüleceğine inandık. Bu inançla gösterdiğimiz yoğun çaba Buhara özel okulu şeklinde meyvesini vermiş oldu.

Amacımız Almanya genelinde ihtiyaç duyulan imam/ilahiyatçıları çoğunluğu Almanya’da doğup büyümüş Müslüman gençlerden yetiştirmektedir. Mezun edeceğimiz imamlarımızın, yaşadıkları ülkenin dilini ve kültürünü bilerek Müslüman kardeşlerimize daha güzel hizmet verebilmeleri ve Müslüman olmayan ama iç içe yaşadığımız gerek Alman arkadaş ve çevremize, gerekse ilgi duyan diğer din mensubu kesimlere dinimizi daha iyi tanıtabilme-anlatabilme özelliklerine sahip olmalarını hedefliyoruz.

Hukuki Yapı

Hukuki yapısı ve kuruluşu

Enstitümüz, Alman Hukukunun kanuni çerçevesinde Berlin-Charlottenburg Yerel Mahkemesinin VR 22453 B Dosya numarasıyla ve Berlin-Milli Eğitim Senatosunun I F 2.2. Dosya numarasıyla müsaadelerini alarak; Okul-Eğitim Müfredatı ve Prosedürleri İlahiyat Fakültesi düzeyinde hazırlanmış olan 4 Yıllık yatılı özel okul olarak açılmıştır.

Buhara Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı
Yasar Erkan

Wallenstein Str. 22
10318 Berlin / Deutschland

Tel.: 004930 / 50014677
Fax: 004930 / 50014679

www.institutbuhara.com
info@institutbuhara.com

İLETİŞİM

Institut Buhara e.V.

Wallensteinstr. 22
10318 Berlin / Deutschland

info@institutbuhara.com
www.institutbuhara.com

Tel: +49 30 500 146 77
Fax: +49 30 500 146 79
 

Institut Buhara e.V.
Banka Hesap Numarasi: 0310010381
BLZ: 10050000 (Berliner Sparkasse)

IBAN: DE66 1005 0000 0310 0103 81
BIC: BE LA DE BE

Havale sebebi:BAGIS / SPENDE